Algemene ledenvergadering goed bezocht

Tijdens de algemene ledenvergadering , die afgelopen maandag 15 mei is gehouden, is veel informatie over tafel gekomen over een aantal projecten die voor onze wijk belangrijk zijn. Naast  de formele punten, zoals de begroting voor 2017, herverkiezing van een tweetal bestuursleden en de activiteiten van de technische commissie is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Scholeneiland
  • Rhijnhaeghe
  • Stationsgebied

In afzonderlijke berichten op deze website, die de komende dagen verschijnen, treft u meer informatie aan over deze onderwerpen.

Ook werden de  resultaten gepresenteerd van de eerste enquete die de wijkvereniging onder de leden heeft gehouden. Dit betrof alleen de leden waarvan hun mailadres bij ons bekend is. Dit zijn  helaas nog maar ca. 200 leden. Daarom doen wij bij deze nogmaals een oproep om uw mailadres aan ons toe te sturen.  Wij zijn van plan om de leden ook via de mail in de vorm van Nieuwsbrieven periodiek op de hoogte te stellen van actuele ontwikkelingen in onze wijk.  De resultaten van de enquete worden ook in een afzonderlijk bericht op deze site nader toegelicht.