Grote belangstelling voor de algemene ledenvergadering

Het aantal belangstellenden voor de algemene ledenvergadering van onze wijkvereniging overtrof onze stoutste verwachtingen. Wel werd een grote opkomst verwacht omdat wethouder Zakee was uitgenodigd om na de pauze een presentatie te geven over de effecten van de gemeentepolitiek op de leefbaarheid van onze wijk. Dit onderwerp is zeer actueel omdat op dit moment zowel de herziening van het bestemmingsplan “Snippergroen” aan de orde is als ook de plannen voor woningbouw op de lokatie van kantoor Rhijnhaeghe.

Voor wat betreft het snippergroen erkende de wethouder dat het bij het Eikenpad niet gegaan is zoals hij gewild had. Hij wil de onenigheid tussen groepen bewoners daarover graag oplossen. Over Rhijnhaeghe wilde en kon hij nog niet veel zeggen omdat het plan nog niet officieel bij de gemeente was ingediend. Dat was ook de reden dat daarover niet veel vragen werden gesteld door de aanwezigen.

Toch kan de wijkvereniging terugkijken op een zeer geslaagde ledenvergadering. Het geeft aan dat onze wijkvereniging leeft onder haar leden en door hen gewaardeerd wordt.

U kunt hier 2016 Verslag Algemene Ledenvergadering het verslag van deze ledenvergadering inzien.