Scholeneiland ter sprake tijdens de ALV

 

In een gesprek dat het bestuur onlangs had met wethouder Spil, meldde zij dat de plannen voor de bouw van zorgwoningen en een gezondheidscentrum waren aangepast. Zoals al eerder gemeld op deze site had de wijkvereniging bezwaren tegen het plan zoals dat in 2016 was ingediend.

In het aprilnummer van ons wijkblad De Bezem zijn deze aanpassingen al gemeld. De aanpassingen komen grotendeels tegemoet aan onze bezwaren. In het kort zijn deze de volgende: 

  • Minder parkeerplaatsen op het scholenterrein waardoor en meer groen overblijft.
  • Geen 3 maar 2 verdiepingen voor het gezondheidscentrum.
  • De architectuur van beide gebouwen wordt nog door Welstand beoordeeld.
  • Het groen en de speeltuinen worden in overleg met de omgeving heringericht.

Helaas komt er geen verschuiving van het gezondheidscentrum, waarop ook door de wijkvereniging was aangedrongen. Dit omdat anders de afstand met de omliggende bebouwing te klein wordt en vanwege de lichtinval in de zorgwoningen.

Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering kwam een brief aan de orde die enkele leden 4 dagen daarvoor naar het bestuur hadden gestuurd en waarin zijn aangeven het niet eens te zijn met het standpunt van de wijkvereniging. Gesteld wordt in de brief dat dit standpunt niet overeenkomt met de doelstellingen van de wijkvereniging. Overigens is dit sinds het bekend worden van het eerste plan in 2016 en onze reactie daarop, de tweede reactie van een leden richting het bestuur hierover.

In de vergadering kwamen verschillende meningen over dit plan naar voren. De algemene indruk was dat een grote meerderheid van de aanwezige leden geen problemen had met het standpunt van het bestuur de wijkvereniging. Uiteraard is zij ook bekend met de handtekeningenactie die is gevoerd tegen de plannen. Daaruit blijkt dat er zeker ook leden zijn die minder gelukkig zijn met dit plan. Maar gezien het feit dat er geen leden ons direct hebben benaderd met een afwijkend standpunt, behalve de genoemde brief, en gezien de reactie tijdens de ledenvergadering, heeft het bestuur gemeend dat zij haar standpunt niet hoeft aan te passen.