Oproep tot het toesturen van e-mailadres

Tijdens de algemene ledenvergadering van dit jaar heeft het bestuur aangegeven dat zij wil onderzoeken in hoeverre de communicatie met de leden kan worden verbeterd.

Via de Bezem worden leden drie keer per jaar geïnformeerd over zaken die van belang zijn voor de wijk.  Er zijn echter ook tussentijdse momenten waarop het bestuur graag in contact zou willen treden met de leden  van de vereniging. Deels om nieuws tijdig te kunnen verspreiden, maar ook om bij de leden te kunnen peilen hoe er binnen de wijk gedacht over actuele kwesties. Een beter beeld van wat er leeft binnen de wijk, kan het bestuur helpen bij de vertegenwoordiging richting de gemeente.

Het bestuur wil dit onderzoeken samen met geïnteresseerde en deskundige leden. Tijdens de laatste ledenvergadering hebben zich vier leden daarvoor aangemeld.
In het gesprek met hen is een aantal interessante mogelijkheden besproken. Één van de mogelijkheden is communicatie via e-mail.

Wij zouden u daarom willen vragen of u bereid bent om uw e-mailadres aan ons toe te sturen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan: ledenadministratie@krommerijnwijk.nl

In uw e-mail hoeft u alleen uw huisadres aan te geven. Wij koppelen dan uw e-mailadres aan uw huisadres in onze ledenadministratie.
U hoort de komende tijd meer over onze plannen met betrekking tot de communicatie met onze leden via e-mail. Wij zullen u in ieder geval alleen per e-mail benaderen indien u hiermee instemt.

Mocht u niet over een e-mailadres beschikken of u wilt ons dit niet doorgeven, dan is dit geen probleem. U blijft uiteraard de Bezem gewoon ontvangen en het bestuur zal zich onveranderd voor u blijven inzetten.  Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit verzoek, dan hoort het bestuur graag van u.