Bomen langs de Marskramersbaan worden in het najaar vervangen

De bewoners van de Marskramersbaan hebben deze week een brief gekregen van het bewonerscomité die de plannen heeft voorbereid voor het kappen en herplanten van nieuwe bomen langs de Marskramersbaan. In die brief staat dat de bomen dit najaar worden vervangen Deze vervanging is noodzakelijk vanwege de iepziekte.

Tijdens de ledenvergadering van dit jaar kwam het bericht dat dit waarschijnlijk zou worden uitgesteld omdat de gemeente eerst een bomenplan voor de hele gemeente gaat opstellen. (zie verslag van de gespreksavond van 26 mei jl.)

Het bewonerscomité heeft onlangs een gesprek gehad met  wethouder Zakee en enkele verantwoordelijke ambtenaren over het plan voor de Marskramersbaan. In dat gesprek heeft de wethouder de voorstellen volledig geaccepteerd. Dat betekent dat er een kapvergunning zal worden aangevraagd voor 130 bomen en dat deze, naar alle waarschijnlijkheid, worden vervangen door 107 Amberbomen. Ook worden de trottoirs en stoepranden opnieuw bestraat.

Tijdens het gesprek werd door de gemeente haar waardering uitgesproken voor de manier waarop het comité heeft gewerkt en voor de steun van de bewoners. Wij sluiten ons daar volledig bij aan. Een mooi voorbeeld van een burgerparticipatie in onze wijk.