Duurzaam Bunnik

De Gemeente Bunnik wil een actieve rol spelen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Na een open brainstorm en discussies met een klankbordgroep zijn concrete duurzaamheids doelstellingen geformuleerd. Hierin worden een reeks maatregelen opgesomd die moeten leiden tot het halen van de doelstellingen in een periode van drie jaar.

Aangegeven worden de rollen die Gemeente, markt (ondernemingen, instellingen) en Samenleving (inwoners) hierbij hebben. De wijkverenigingen als vertegenwoordigers van de inwoners zijn onderstaande activiteiten toegedacht;

Communicatie/Informatievoorziening,

  • Participatie in een platform duurzaamheid.

Mobiliteit,

  • Gebruik bus/trein, elektrische fiets/auto, deelauto.

Gebouwde omgeving,

  • Energie besparen en duurzaam opwekken (zonnepanelen).
  • Energieambassadeurs
  • Afvalpreventie en –scheiding.

Groen en water,

  • Regentonnen actie (afkoppelen regenwater).
  • Leefomgeving (verminderen tuinverharding).

Binnenkort zal het definitieve rapport Duurzaamheid in de Gemeente Bunnik verschijnen en zal de wijkvereniging deelname aan een aantal van de hierboven genoemde activiteiten overwegen.