Gespreksavond “Bomen over bomen”

Op 26 mei vond een gespreksavond plaats in het gemeentehuis over het beheer en onderhoud van de bomen in Bunnik. Gezien de grote belangstelling, ca. 50 bewoners waren aanwezig, zijn bomen in de openbare van groot belang voor de inwoners van Bunnik.

Het doel van de avond was om meningen van de inwoners te peilen over de wijze waarop het beheer en onderhoud van alle bomen in de openbare ruimte, de bomen die dus eigendom zijn van de gemeente, zou moeten worden uitgevoerd. Aan de hand van een 10-tal stellingen en vragen werd, in groepen, aan een ieder gevraagd of men het  eens was met de stelling of niet.

Enkele stellingen luidden:

  • De bomen moeten beter (dan nu) onderhouden worden door de gemeente.
  • Als bomen worden gekapt, dan worden vervangende bomen aangeplant.
  • De gemeente mag alleen kappen als 100% van de aanwonenden het er mee eens is.
  • Bladafval (van gemeentelijke bomen) in mijn tuin hoort er bij, dat neem ik voor lief.
  • De bomenverordening en het aanvragen van een kapvergunning is niet meer van deze tijd. Bewoners kunnen dat zelf met elkaar regelen.

Een van de vragen, die beantwoord moesten worden, was: In welk geval kan de gemeente een kapvergunning afgeven (voor het kappen van een gemeentelijke boom)?

  • Blad in tuin en/of dakgoot
  • Schaduwwerking
  • Plak op de auto’s
  • Wortelopdruk van de bestrating
  • (Kans op) schade aan particulier eigendom

Na afloop werden de rsultaten per groep gepresenteerd en kregen de aanwezigen een goed beeld over de verschillende meningen van de aanwezigen. Ongeveer voor de helft van de stellingen was de mening van de aanwezigen eenduidig, maar over de andere stellingen waren de meningen behoorlijk verdeeld. De gemeente weet nu (beter) hoe de inwoners denken over de aanpak van beheer en onderhoud. Op basis van de gegeven meningen en antwoorden gaat de gemeente een bomenplan opstellen die leidraad wordt  voor de wijze waarop het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd en daarmee ook voor de kosten.

Uit de discussies naar aanleiding van de stellingen bleek dat er veel onduidelijkheid was over het gevoerde beleid van de gemeente. Het is voor alle burgers daarom van belang dat er duidelijkheid komt in het te voeren beleid en dat men weet waar men aan toe is met betrekking tot de bomen in haar/zijn straat. Bovendien past dit ook in het streven van de gemeente om de aanwonenden meer te betrekken bij de voorbereiding van de plannen voor het kappen en weer aanplanten van nieuwe bomen.