Open brief aan gemeenteraad over snippergroen

De wijkvereniging Kromme Rijn heeft een open brief geschreven aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bunnik. In deze brief staan een aantal aspecten die wij als wijkvereniging van belang vinden om mee te nemen bij de besluitvorming in de raad op 9 Juli.

De wethouder heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt bij de uitvoering van het snippergroenbeleid. Op 9 Juli beraadslaagt de raad hierover. De wijkvereniging wil deze gelegenheid aangrijpen om ervoor te zorgen dat het beleid op dit punt wordt aangepast.

De aspecten die genoemd zijn in onze open brief hebben als doel ervoor te zorgen dat de elementaire groenstructuur van onze wijk in stand blijft ondanks de verkoop van snippergroen.

Wij gaan er van uit dat de gemeenteraad onze doelstelling zal onderschrijven en het beleid zodanig zal bijsturen dat hieraan zal worden voldaan.

Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bunnik