Verkoop snippergroen Eikenplantsoen gaat toch door.

In een vorige bericht meldden wij dat het college van B&W van plan was om de verkoop van snippergroen langs het Eikenplantsoen in heroverweging te nemen. Na een gesprek met de kopers en het inwinnen van juridisch advies zag B&W geen andere mogelijkheid dan de verkoop door te laten gaan. De contracten zijn door beide partijen al getekend en zullen binnenkort bij de notaris passeren.

Dit werd door wethouder Zakee in een gesprek met bewoners van het Steven de Witplein op 23 juni medegedeeld. In dat gesprek gaf de wethouder aan de gang van zaken te betreuren. Dit had volgens hem niet zo mogen gebeuren. De oorzaak is een reeks van fouten in zowel de procedure, als de communicatie maar ook inhoudelijk. De belangrijkste fout is dat dit groen, volgens de gemeente, niet valt onder de definitie van snippergroen zoals dat in de beleidsregels van de gemeente is aangegeven.

De wijkvereniging betreurt het verlies van een stuk openbaar groen dat volgens het bestemmingsplan deel uitmaakt van de elementaire groenstructuur van onze wijk. Het groen is één van de belangrijke factoren die de aantrekkelijkheid van onze woonomgeving bepaald.

Het is belangrijk dat de gemeenteraad nog een keer goed kijkt naar de kaart waarop de nog te verkopen stukken snippergroen staan aangegeven. Ze moeten nog een keer kritisch nagaan of alle daarop aangegeven stukken groen vallen onder de definitie van snippergroen.

Daarom is er op 9 juli een speciaal hiervoor ingelaste gemeenteraadsvergadering waarin wordt besproken of er echt geen enkele mogelijkheid is de verkoop ongedaan te maken, hoe de gemaakte fouten zijn ontstaan en hoe dat in de toekomst kan worden voorkomen.