Wijkregisseur aanspreekpunt voor de bewoners

Onlangs heeft de wijkvereniging kennis gemaakt met de pas aangestelde wijkregisseur, de heer  Bert uit de Bosch. De wijkregisseur is het nieuwe aanspreekpunt van de gemeente voor alle zaken betreffende het openbaar gebied, zoals bestratingen, groen, bomen, rioleringen, speeltoestellen etc.Voor klachten, opmerkingen, voorstellen en vragen over het openbaar gebied kunt u bij hem terecht. Hij houdt ook toezicht op de externe bedrijven die voor de gemeente onderhoud uitvoeren zoals de BIGA en kan ook zelf een aannemer inschakelen om klein werkzaamheden uit te voeren.

De wijkregisseur is van belang omdat de gemeente binnenkort niet meer over eigen onderhoudspersoneel beschikt. De mensen die nu nog werken op de gemeentewerf en de eigen onderhoudsploegen gaan allemaal over naar Reiniging Midden Nederland. Dit is een samenwerkingsverband van meerdere omliggende gemeenten.

Met hem is gesproken over onder andere het groenonderhoud, de overdracht van groenonderhoud naar bewoners en onderhoud van de trottoirs.

Groenonderhoud

In het kader van bezuinigingen streeft de gemeente er naar om openbaar groen, dat daarvoor in aanmerking komt, zoveel mogelijk door de bewoners of bewonersgroepen zelf te laten onderhouden. Zij dienen daarvoor wel een overeenkomst te ondertekenen waarin staat dat zij dat netjes zullen gaan doen. Het gaat bijvoorbeeld om groenbakken, hagen en groenperken. De gemeente is, na overleg, zeker behulpzaam bij de overdracht door bijvoorbeeld de oude struiken weg te halen en samen met de bewoners nieuwe planten te zetten. Ook kan de gemeente materieel leveren waarmee de bewoners dit zelf kunnen doen.

Als bewoners, die door de gemeente hiervoor worden benaderd, hierop niet ingaan dan wordt het volgende beleid gevoerd:

  • struiken in perken en bakken worden door de gemeente nog maar eenmaal per 5 jaar kort gesnoeid;
  • hagen die niet door de bewoners zelf worden onderhouden, worden gerooid;
  • struiken in perken die direct grenzen aan grasvelden worden verwijderd en vervolgens worden de perken ingezaaid met gras;

Een complicerende factor is de  situatie waarbij de hagen de erfafscheiding vormen tussen het openbaar en het particulier gebied. Op dit moment is  (nog steeds) niet duidelijk hoe de gemeente hiermee omgaat.

Overigens zal het groenonderhoud vanaf dit jaar worden uitgevoerd op basis van “hoe het er uitziet”, en niet meer op basis van een vast aantal malen per jaar. Op de website van de gemeente staat hierover meer informatie.

Bomen 

De gemeente beoordeeld ieder jaar de bomen in de gemeente. Op basis daarvan wordt besloten om bepaalde bomen te rooien. Mevrouw van Putten,werkzaam bij de gemeente, heeft het overzicht daarvan. In navolging van hetgeen in Odijk is gebeurd kunnen bewoners ook zelf gezamenlijk een plan voor het vervangen van bomen bij de gemeente indienen. Ook hiervoor is de wijkregisseur aanspreekpunt.

Bestratingen

De hobbels in trottoirs die veroorzaakt worden door boomwortels is een probleem dat moeilijk helemaal is op te lossen zonder de boom te vervangen. Er wordt getracht de oneffenheden zoveel mogelijk weg te werken zonder wortels te hoeven afzagen. In uitzonderlijke gevallen gebeurt dit laatste echter wel.

De wijkregisseur kan worden bereikt via de website van de gemeente: https://www.bunnik.nl/nieuws/bekijk/artikel/gemeente-heeft-een-wijkregisseur/