Wijkvereniging bespreekt parkeerproblemen in de gementeraad

De wijkvereniging heeft gisteravond ingesproken in het Open Huis over de parkeerproblemen in onze wijk. Aan de orde was de aanleg van een carpool en P&R parkeerplaats aan de zuidzijde van het station.

De boodschap van de wijkvereniging is dat deze parkeerplaats nauwelijks iets zal oplossen voor de huidige en zeker niet voor de toekomstige parkeerproblemen in onze wijk en vooral in de straten rondom kantoorgebouw Rhijnhaeghe. Daarvoor zullen ook andere maatregelen noodzakelijk zijn. 

In onze zienswijze (Geachte raadsleden, Parkeerprobleem)  hebben we de omvang van de parkeerproblemen aangegeven en aangetoond dat de parkeerplaats bij het station weliswaar op korte termijn een geringe verlichting van de parkeerdruk kan betekenen, maar zeker niet voor de situatie na de woningbouw op Rhijnhaeghe.

De aanwezige raadsleden en wethouder Eijbersen onderschreven de parkeerproblemen in de wijk, maar hebben op korte termijn geen oplossing, behalve de aanleg van de parkeerplaats bij het station. De wijkvereniging heeft voorgesteld om voor de korte termijn de capaciteit van de parkeerplaats  te verdubbelen tot 180 plaatsen door een parkeerdek (verdieping) aan te brengen boven de parkeerplaats. Ook omdat er plannen zijn om het station om te vormen tot een belangrijk OV-knooppunt. Wel hield de wethouder die mogelijkheid open, maar wil eerst het effect afwachten van de parkeerplaats met 90 plaatsen.