Contact met gemeente en politiek over geluidhinder

In de vorige Bezem van september 2020 hebben we melding gemaakt van de reacties die we kregen van de gemeente, Rijkswaterstaat en het RIVM, op de klachten van bewoners over de geluidhinder. We hebben die reacties toegestuurd naar de gemeente en de politieke partijen....

Stand van zaken warmtescans

Na het milde winterseizoen 2019/2020 is er een aanzienlijke wachtlijst nagebleven voor het nieuwe winterseizoen. Maar inmiddels hebben onze energie-ambassadeurs de eerste warmtescans met adviezen voor verbetering van de woningisolatie alweer uitgevoerd. Met ingang van...

Veel klachten over geluidsoverlast

Naar aanleiding van ons onderzoek naar de resultaten van geluidsberekeningen door Rijkswaterstaat, aangevuld met de resultaten van indicatieve geluidsmetingen met onze eigen geluidsmeter, is een oproep gedaan aan de leden om bij de wijkvereniging eventuele klachten...

Geluidoverlast in Bunnik

Samenvatting Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van vragen van P21 over de geluidsoverlast door de A12. Daarin wordt gevraagd of de gemeente op de hoogte is van een dreigende geluidsoverschrijding door de A12, zoals die door Rijkswaterstaat (RWS) is...