Duurzaam Bunnik

De Gemeente Bunnik wil een actieve rol spelen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Na een open brainstorm en discussies met een klankbordgroep zijn concrete duurzaamheids doelstellingen geformuleerd. Hierin worden een reeks maatregelen opgesomd die moeten leiden...

Lees meer

De brug van boer Kees

Onlangs verscheen in het nieuws het plan van de gemeente Utrecht en de heer van Dijk (boer Kees) om een brug aan te leggen over de Kromme Rijn ten behoeve van zijn koeien, tractoren en machines. Dat was voor veel mensen even schrikken. Waar kwam dat plan plotseling...

Lees meer

Utrecht Marathon door Bunnik

Op 22 maart aanstaande komt voor de eerste maal een echte marathon door onze wijk. Dan wordt de Utrecht Science Park Marathon 2015 gelopen. Voorgaande jaren werd steeds een lus gelopen door de wijk Leidse Rijn, maar dit jaar heeft men, ook door de gewijzigde naam,...

Lees meer

Zienswijze over koeienbrug

Zoals wij al in het bericht van 23 december 2014 aankondigde, hebben wij over de koeienbrug een zienswijze ingediend bij de gemeente Utrecht. In dit bericht treft u de integrale tekst aan van deze zienswijze. Deze komt in grote lijnen overeen met het bericht van 23...

Lees meer

Bunnik wil meer afval scheiden

Onlangs was de wijkvereniging aanwezig op een gespreksavond van de gemeente Bunnik over het afvalbeleid. Belangrijke vraag tijdens die avond was: is het gewenst dat meer restafval wordt gescheiden en zo ja op welke manier zou dat dan moeten/kunnen? Ondanks een gering...

Lees meer