Bouwplannen op het Scholeneiland

De plannen voor de bouw van zorgwoningen en een gezondheidscentrum op het scholeneiland heeft veel ophef veroorzaakt. Hoewel al langer bekend is dat op de open plek gebouwd gaat worden, is men geschrokken van de gebouwen die op de tekeningen werden vertoond tijdens de informatieavond op 24 oktober. Zowel de hoogte, de ligging ten opzichte van het MFA, de architectuur, de functie en de benodigde parkeerplaatsen waren sterk afwijkend van eerdere plannen. Het plan was weliswaar in een eerder stadium door de gemeenteraad als beste beoordeeld uit een 6-tal voorstellen. Maar dat was alleen op basis van de beoogde functie. De uitwerking daarvan werd pas op 24 oktober duidelijk.

 Tijdens het eerste Open Huis bij de gemeente op 27 oktober bleek uit het grote aantal insprekers dat er grote weerstand is tegen dit plan. Tijdens het tweede Open Huis op 24 november waren nog meer insprekers waaronder de wijkvereniging. In een vorige bericht op deze website kunt u ons standpunt, zoals dat in het Open Huis naar voren is gebracht, uitgebreid lezen.

Als toelichting hierop treft u hieronder een plattegrond aan van de geplande gebouwen en een aantal impressies van de architectuur van de beide gebouwen.

Plattegrond scholeneiland met situatie gezondheidscentrum en zorgwoningen

Tekening 1: Gezondheidscentrum  (situatie zie plattegrond)

Tekening 2: Zorgwoningen (situatie zie plattegrond)

Tekening 3: Zorgwoningen (situatie zie plattegrond)