MFA op scholeneiland

Reeds vanaf 2008 is de gemeente bezig met het plan voor een Multi Functionele Accomodatie (MFA) in combinatie met woningbouw op het scholeneiland, midden in onze wijk. Het belangrijkste doel daarvan is het huisvesten van 3 scholen in een nieuw gebouw. Tevens zullen maatschappelijke organisaties zoals kinderopvang, muziekschool en bibliotheek hierin ruimten gaan huren. Maar ook allerlei verenigingen kunnen hierin ruimten huren voor hun activiteiten en bijeenkomsten.

Om dit te financieren moest een deel van het scholeneiland worden verkocht. Daarop worden zorgwoningen en starterswoningen gebouwd. Door de grote veranderingen die dit met zich meebrengt, is er grote weerstand geweest tegen dit plan. In eerste instantie heeft de wijkvereniging, vertegenwoordigd in de klankbrodgroep voor dit project, zich steeds duidelijk tegen woningbouw uitgesproken. Vervolgens is dit overgenomen door een groep buuurtbewoners die uiteindelijk een beroep bij de Raad van State (RvS) tegen dit plan hebben ingediend. Dit beroep is door de RvS verworpen.

De bouw van het MFA begint in het voorjaar van 2012 en zal in de loop van 2013 gereed zijn. De klankbordgroep is nauw betrokken geweest bij het ontwerp van het gebouw en de rumte er omheen. Veel van haar wensen konden worden gehonoreeerd. Laten we hopen dat het MFA en de woningen, nadat deze gereed zijn, zullen worden geaccepteerd en gewaardeerd door buurt- en wijkbewoners.
We krijgen er tenslotte een mooie accommodatie voor terug, dat een aanwinst kan zijn voor onze wijk.