Verkeersmaatregelen rondom scholeneiland

Volgens de laatste berichten zal de Anne Frankschool tijdens de herfstvakantie verhuizen naar het MFA de Kersentuin op het scholeneiland.
Dan zullen ook de verkeersmaatregelen van kracht worden die zijn genomen om het verkeer rondom het scholeneiland in goede en veilige banen te leiden.

Omdat deze maatregelen een jaar geleden al zijn vastgesteld, en omdat het belangrijk is dat iedereen zich hieraan zal houden, worden ze hieronder aangegeven. De exacte lokatie van de verschillende borden is aangegeven op bijgaande overzichtsfoto.
MFA-Bunnik_overzicht_verkeersmaatregelen

1. Nabij de uitgangen van de scholen, dus zowel in de Boslaan als in de Pastoor Heggelaan, worden zogenaamde schoolzones ingesteld. In deze zones, die duidelijk worden aangegeven, wordt geadviseerd om niet harder te rijden dan 15 km/h.
2. Er mag niet worden gestopt aan de schoolzijde van de Pastoor Heggelaan tussen 8.00 uur en 17.00 uur en aan de zijkant van Camminghalaan 23.
3. Er mag niet worden gestopt op de hele Boslaan tussen 8.00 uur en 17.00 uur.
4. In de Pastoor Heggelaan geldt voortaan permanent eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers, vanaf de Pastoor Heggelaan nr 23 tot aan de Camminghalaan.
5. Er geldt een parkeerverbod op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur op de Camminghalaan tussen: – Kampweg en Van Beeck Calkoenlaan aan beide zijden.
– Van Beeck Calkoenlaan en Camminghalaan 12 aan de oostzijde van de straat.
– Camminghalaan 1 en J.F. Kennedylaan aan de westzijde van de straat.
6. Het stopverbod op de Laan van Broekhuijzen wordt opgeheven.
7. Er komt een voetgangersoversteekplaats in de Boslaan.

Voor het afzetten en ophalen van kinderen worden op het terrein van het MFA zogenaamde Kiss and Ride (K&R) plaatsen ingericht. Deze komen aan de kant van de Boslaan en van de Pastoor Heggelaan. Met borden zal duidelijk worden aangegeven wat de ingang en wat de uitgang is van deze K&R plaatsen.

Al deze maatregelen zijn bedoeld om het toegenomen verkeer tijdens het wegbrengen en ophalen van de schoolkinderen veilig en vlot te laten plaatsvinden.
Wij hopen en vertrouwen er op dat iedereen deze maatregelen naleeft. Het is in het belang van ons allemaal en in het bijzonder van de kinderen.