Onderhoud CV-installatie

Danny Piersma van Installatiebedrijf Heuvelland hield een lezing over wat er allemaal komt kijken bij het onderhoud van een cv-ketel. Leden van de wijkvereniging kunnen tegen korting een abonnement krijgen.

Rekening houdend met alle eisen van de afzonderlijke fabrikanten vindt een jaarlijkse inspectie plaats en dan wordt het volgende gedaan:  

 • Er wordt gecheckt of de installatie van de cv-ketel en de opstellingsruimte voldoet aan de veiligheidseisen.
 • De condensbak en sifon worden gereinigd
 • De warmtewisselaar en branderbed worden gereinigd en gecontroleerd (toestel afhankelijk of dit jaarlijks gebeurt)
 • Controle van de ontsteking.
 • Controle op lekkages in het toestel.
 • Controle van de rookgasafvoer; is deze lekvrij en correct bevestigd. Een goed gebeugelde rookgasafvoer is een belangrijke voorwaarde voor een veilig systeem. Dat geldt voor elk materiaal. Echter, met name kunststof systemen vergen extra aandacht, vanwege de uitzetting van het materiaal door de temperatuur van rookgassen. Het monteren van een rookgasafvoer moet áltijd volgens voorschrift van de fabrikanten. Wordt dit niet gedaan dan betekent het niet lezen en toepassen van deze voorschriften dat de monteur zich niet aan het Bouwbesluit houdt, en dus bij ongevallen of incidenten aansprakelijk kan worden
 • Controle van het expansievat; is deze op de juiste wijze geïnstalleerd en functioneert deze naar behoren.
 • Is de installatie op de juiste wijze beveiligd tegen overdruk.
 • Indien nodig wordt de cv-installatie bijgevuld met water.
 • Voldoen de gemeten CO- en CO2 waarden aan de norm voor uitstoot. Bij een goed werkend verbrandingstoestel zal de CO-concentratie in de verbrandingsgassen meestal lager zijn dan 100 ppm.
 • N.b. Pakkingen dienen altijd vervangen te worden bij een losgenomen onderdeel.