Planning bouw spoortunnels bekend

Tijdens een goed bezochte informatieavond op 5 september is de planning bekendgemaakt van de aanleg van de twee spoortunnels.
Er wordt een langzaamverkeer tunnel(LVT), alleen voor voetgangers en fietsers, aangelegd bij het station en een snelverkeer tunnel(SVT), alleen voor auto’s, in de verlengde baan van Fectio.
De planning is globaal als volgt:
– september – december 2013: verleggen kabels en leidingen.
– september-december 2013 aanbesteding SVT.
– januari-augustus 2014: voorbereidingen voor bouw SVT.
– september 2014: start aanleg SVT.
– januari 2016: ingebruikname SVT, inclusief de verlengde baan van Fecti0.
– januari 2016: afsluiting overweg Groeneweg voor auto’s.
– januari-juli 2016: voorbereidingen voor bouw LVT.
– zomer 2016: start bouw LVT.

Als eerste wordt dus de tunnel in de baan van Fectio aangelegd. nadat deze in gebruik is genomen, wordt de overweg in de Groenweg voor het autoverkeer afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen dan nog gebruik maken van deze overweg.Vervolgens wordt de tunnel voor voetgangers en fietsers aangelegd. Deze gaat onder het station door.
Deze komt te liggen ter hoogte van de parkeerplaats van het kantoor van Calibris. Het huidige parkeerterrein voor het station wordt de nieuwe parkeerplaats voor Calibris. Om deze verplaatsing mogelijk te maken moet er eerst nieuwe parkeerplaatsen worden gecreƫerd voor de treinreizigers. Tijdelijk komen deze te liggen op de plek van het grasveldje. nadat de bouw van de LVT gereed is en de overweg in de Groenweg definitief is afgesloten, worden er definitieve parkeervoorzieningen gemaakt langs het deel van de Runneburg ter hoogte van het station. Dat deel wordt daarvoor heringericht.
Aan de zuidzijde van het station komt een extra fietsenstalling en een Kiss & Ride plaats.Voor auto’s is de zuidzijde te bereiken via de baan van Fectio en de Groenweg. In verband met de bereikbaarheid van de bedrijven aan de Groenweg (ten zuiden van het station) wordt de Groenweg aangesloten op de baan van Fectio.
Meer informatie treft u aan in op www. prorail.nl/projecten/bunnik.

Voor nadere informatie over de bouwwerkzaamheden en eventuele overlast tijdens de bouw kan contact opgenomen worden met de projectleider namens gemeente de heer van Wier (030-6594893) of met Prorail (0800-7767245) of via www.prorail.nl/contact.