Vagantenpad rigoureus aangepakt

In een vorige bericht over de reconstructie van het Vagantenpad hebben wij aangegeven hoe dit ongeveer zou plaatsvinden. Dat was gebaseerd op mondelinge informatie die ik kreeg ten tijde van de discussies over het fietspad door de Gildenring. Wie schetst mijn verbazing toen ik de werkelijk zag! Het pad is onherkenbaar veranderd, maar het had beter gekund vinden wij.

Het fiestpad is veel breder geworden, zelfs breder dan de aansluitende fietspaden aan de overzijde van de Krommerijn. De breedte is het maximum van hetgeen voor een fietspad mogelijk is volgens de richtlijnen. Dat heeft tot gevolg gehad dat het voetpad te smal is geworden. Bovendien is er geen grasberm meer tussen het fietspad en het voetpad. Daardoor is de onveiligheid eerder toegenomen dan afgenomen. Elkaar tegemoet- komende wandelaars, zeker met een kinderwagen scootmobiel of rollator, moeten nu uitwijken naar het fietspad, en dus de stoep afrijden. Voorheen kon men de tussenberm daarvoor gebruiken. Dat vergroot de onveiligheid voor wandelaars. De onveiligheid voor de gebruikers van het voetpad wordt nog versterkt doordat de fietsers, vanwege de grote breedte van het fietspad, nu het gevoel hebben wel wat harder te kunnen fietsen ook omdat ze niet meer hoeven uit te wijken bij tegemoetkomende fietsers. Dat moest in de oude situatie wel, waardoor de snelheid in het algemeen lager lag.

Ook  het materiaal, cementbeton, en de kleur van het fietspad passen niet in het beeld van het Vagantenpad als deel van het groene landschap. Terwijl je voorheen op het Vagantenpad al  direct het gevoel kreeg “buiten” te zijn, komt het nu over als een verlengstuk van de wijk Dit beeld wordt versterkt door de grote bereedte van het fietspad, door het verhoogde voetpad en het ontbreken van een groene tussenberm.

Jammer voor deze gemiste kans. We zullen er aan moeten wennen, maar het geeft aan hoe belangrijk het voor ons is om de informatie van de gemeente  goed in de gaten te houden.