Vagantenpad wordt verbeterd en verbreed

Tijdens een informatieavond heeft de gemeente inzicht gegeven in de plannen voor de verbetering van het Vagantenpad.

Het fietspad wordt verbreed tot de standaardbreedte (zie van Zijldreef) en komt iets verder van de heg af te liggen. De bovenste laag van het asfalt wordt gefreesd en er komt een nieuwe laag rood asfalt overheen.Het voetpad wordt iets smaller en komt iets hoger te liggen. Tussen het fietspad en het voetpad komen lantaarnpalen. De aansluiting met de Gildenring blijft vrijwel gelijk aan de huidige situatie.

Dit project maakt deel uit van de verbetering van de Fiets Filevrij Route tussen het station en de Uithof. Van een andere verbetering, zoals voorgesteld door de gemeente, namelijk het deel door de Gildenring, is onlangs besloten dat dit niet doorgaat. Dit na bezwaren van de buurtbewoners.