Laat u horen tijdens hoorzitting over Rhijnhaeghe

Op dinsdagavond 17 april is er om 19.30 uur in het gemeentehuis van Bunnik een hoorzitting over het bestemmingsplan Rhijnhaeghe. In deze hoorzitting krijgen de inwoners, die een zienswijze hebben ingediend, de gelegenheid om hun zienswijze mondeling toe te lichten aan een vertegenwoordiging van de partijen in de gemeenteraad. Ook kan men een reactie geven op de zienswijzenota van de gemeente. In de zienswijzenota, die op de website van de gemeente kan worden ingezien, staat de reactie van het college op alle ingediende zienswijzen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, heeft hiervan bericht ontvangen.

Totaal zijn er 456 zienswijzen ingediend, waarvan er 20 helaas te laat waren. Vanwege dit enorme aantal heeft de raad besloten om 1,5 uur uit te trekken voor de hoorzitting. De insprekers krijgen maximaal 5 minuten spreektijd. Daarna gaan de raadsleden onderling en met de wethouder in debat.

Tenslotte neemt de raad op 17 mei een definitief besluit over het bestemmingsplan. Dit betekent dat de hoorzitting van groot belang is voor de meningsvorming in de raad. Zowel het aantal insprekers als de inhoudelijke argumenten zullen daarbij een grote rol spelen.

De wijkvereniging Kromme Rijn is al sinds begin 2016 bezig om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit van deze locatie door de woningbouw, zal toenemen. Dat is een belangrijke doelstelling uit de Strategische Agenda van de gemeente. Deze Agenda is opgesteld door en voor de alle inwoners van Bunnik. Bovendien staat hierin dat Bunnik dorps en groen moet blijven en dat er gebouwd moet worden naar de schaal en maat van Bunnik. Het beoogde bestemmingsplan voldoet niet aan deze doelstellingen. Het resulteert in een verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit, en de bouwplannen doen afbreuk aan het dorpse en groene karakter van het dorp. Het appartementengebouw in het plan Sustay (gemeente) zal het hoogste en grootste worden wat tot nu toe in Bunnik is gebouwd. De totale hoogte wordt 14 m. respectievelijk 17 m. In vergelijking met andere appartementengebouwen in de omgeving is dit veel hoger (zie figuur 1). Bovendien gaat er heel veel groen verloren. Van het parkachtige groen dat nu rondom het kantoorgebouw aanwezig is in een strook van 15-20 m. breed, blijft slechts 5 m. over. Bovendien verdwijnen ook nog 19 bomen. De brede groenstrook rondom het kantoorgebouw is toentertijd op aandringen van zowel de bewoners als de raad aangelegd met als doel het groene en ruime karakter van deze locatie en van de wijk Kromme Rijn te verstevigen. Daarom pleit de wijkvereniging ervoor om het appartementengebouw niet aan de rand van het gebied te bouwen maar juist in het midden, op de plaats waar nu het kantoorgebouw staat. Dit verlies aan ruimtelijke kwaliteit is des te kwalijker vanwege de ligging van het plan, namelijk aan de ingang van de wijk en van het dorp.

De gemeenteraad staat voor een belangrijke keuze, namelijk kiezen voor de bouw van zoveel mogelijk woningen, of kiezen, zoals de wijkvereniging wil, voor iets minder woningen maar met behoud van de ruimtelijke kwaliteit en het voldoen aan de wensen van de inwoners van Bunnik namelijk aan de Strategische Agenda.

Alle inwoners die een zienswijze hebben ingediend worden daarom opgeroepen om hun stem te laten horen in de hoorzitting. Dit is de laatste kans om onze invloed te laten gelden.

Indien u wilt inspreken dan kunt u bellen met de gemeente (030-6564848) of mailen naar post@bunnik.nl. U dient zich uiterlijk 8 uur voor de aanvang van het Open Huis aan te melden, dus uiterlijk dinsdagmorgen 17 april om 11.30 uur.