Omwonenden in beroep tegen plan Rhijnhaeghe

Een groep van 25 omwonenden hebben het initiatief genomen om beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Rhijnhagehe. Dit plan is in juni jl. door de gemeenteraad goedgekeurd (zie ons vorige bericht).

De afgelopen twee jaar heeft de wijkvereniging veel tijd en aandacht besteed aan dit bestemmingsplan. Zie ook het grote aantal artikelen op deze website en in ons wijkblad De Bezem. De werkgroep Rhijnhaeghe, bestaande uit zeer betrokken leden van de wijkvereniging, heeft in die  periode zeer veel informatie verzameld over het plan en heeft de hele procedure van nabij gevolgd. Zij is daarbij gestuit op een groot aantal zaken die in strijd zijn met de wet, met door de gemeente opgestelde normen, met de eigen beleidsdoelstellingen en met uitgangspunten van behoorlijk bestuur.

Op basis daarvan hebben 25 direct omwonenden het initiatief genomen om een beroepsprocedure te starten tegen dit bestemmingsplan. Zij hebben daarbij uiteraard inhoudelijke en morele steun ontvangen van de werkgroep Rhijnhaeghe. Een ter zake deskundige jurist bereid een bezwaarschrift voor dat uiterlijk 6 augustus wordt ingediend bij de Raad van State. Deze zal uiterlijk 6 maanden later uitspraak doen.

De wijkvereniging  is als vereniging niet direct betrokken en zal daarom als niet-ontvankelijk worden verklaard door de RvS. Dat is de reden waarom zij het initiatief aan betrokkenen personen heeft gelaten.

Wij zullen de ontwikkelingen ten aanzien van dit beroepsschrift volgen en hierover op deze site en in ons wijkorgaan de Bezem berichten.