Ongeveer 400 zienswijzen ingediend over Rhijnhaeghe

De oproep van de wijkvereniging om een zienswijze in te dienen over het plan Sustay voor Rhijnhaeghe, is een groot succes geworden. Totaal zijn er ongeveer  400 zienswijzen ingediend. Dat is voor Bunnik een ongekend groot aantal. 

Wij bedanken iedereen die de moeite heeft genomen om de zienswijze te ondertekenen en naar ons toe te brengen of rechtstreeks bij de gemeente in te dienen. Dit ondersteunt geweldig onze actie om dat plan te veranderen in het alternatief dat wij hebben ontwikkeld. 

De gemeente is nu bezig om al die zienswijzen te behandelen en daarop inhoudelijk te reageren. De zienswijzen en de recatie van de gemeente daarop worden middels een zienswijzerapport naar de gemeenteraad toegezonden. Alle indieners van een zienswijze krijgen daarvan bericht en kunnen dat rapport dan downloaden van de site van de gemeente.

Tevens is de gemeente bezig om een reactie te geven op een kritisch advies van Welstand op het plan Sustay. Ook zal de gemeente nog een reactie moeten geven op de vragen en de kritiek die tijdens het Open Huis van 22 juni naar voren zijn gebracht door zowel de politiek als de wijkvereniging. 

Het is afhankelijk van de reacties van de gemeente op de zienswijzen, het advies van Welstand en van de politiek en de wijkvereniging, of de gemeente het ontwerp bestemmingsplan, waarvan het plan Sustay de basis is, al dan niet aanpast. Het eventueel bijgestelde plan wordt vervolgens in het Open Huis en vervolgens in de gemeenteraad behandeld. Het is nog niet bekend wanneer dit zal plaatsvinden.