Vorige week is in de wijk Kromme Rijn informatie over woningbouw op Rhijnhagehe verspreid. Het bestaat uit een flyer met informatie over het plan van de gemeente en het door de wijkvereniging Kromme Rijn voorgestelde plan. Ook zijn verhelderende tekeningen gemaakt van beide plannen en is er een voorbeeld zienswijze verspreid.

Plan wijkvereniging, Provinciale weg richting Utrecht, Architect ir. J. Metz

Plan gemeente, Provinciale weg richting Utrecht, Architect ir. J. Metz

In de Zienswijze worden de bezwaren opgesomd die de wijkvereniging heeft tegen het plan van de gemeente. Na ondertekening kunnen deze zienswijzen worden ingediend op een tweetal adressen in de wijk namelijk Hoefijzerlaan 51 en Wethouder Schaaplaan 23, of direct naar de gemeente worden gestuurd.

Dat kan uiterlijk tot 13 december.

Op dit moment zijn al ca. 160 zienswijzen op bovengenoemde adressen ingediend. Dat is al een mooi resultaat zo snel na het verspreiden van de informatie. Maar het kan nog beter.

Daarom roepen we iedereen, die dat nog niet gedaan heeft, op om alsnog een zienswijze te ondertekenen en te bezorgen bij bovenstaande adressen, of naar de gemeente op te sturen. Het aantal ingediende zienswijzen is zeker van invloed op de besluitvorming over het plan door de gemeenteraad. Samen zorgen we er dan voor dat de locatie Rhijnhaeghe  een groen entree blijft voor onze wijk en er op die plek geen stedelijke bebouwing verschijnt.