Raad van State behandeld beroep tegen Rhijnhaeghe op 2 mei

Op 2 mei 2019 om 10.00 uur zal de Raad van State het bestemmingsplan Rhijnhaeghe behandelen. Tijdens deze behandeling zal de RvS vragen stellen aan zowel de (vertegenwoordigers van de) appelanten als aan de gemeenteraad. Deze vragen gaan over feiten en geschilpunten. Daarmee kunnen partijen hun standpunt verduidelijken en toelichten. Ook kunnen partijen een korte uiteenzetting geven voordat de RvS met het stellen van vragen begint. Deze uiteenzetting moet ook op schrift overhandigd worden aan de RvS.

Op 7 juni vorig jaar heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Rhijnhaeghe vrijwel ongewijzigd goedgekeurd. Dat plan houdt in dat het plan Sustay voor woningbouw op de locatie Rhijnhaeghe zal worden uitgevoerd. Wij hebben op deze website en in ons blad de Bezem veelvuldig aangegeven wat de consequenties zijn van dit plan. Tijdens meerdere bijeenkomsten van de raad heeft de wijkvereniging haar bezwaren tegen dit plan naar voren gebracht en voorstellen gedaan voor aanpassingen. In augustus vorig jaar hebben 25 inwoners beroep aangetekend tegen dit plan bij de RvS. Zij hebben dit gedaan door inschakeling van een terzake deskundige advocaat. Later maakte de gemeente bekend dat er door totaal 44 inwoners beroep is aangetekend. Alle beroepschriften worden op 2 mei behandeld.

Op 12 september 2018 heeft de gemeenteraad een verweerschrift ingediend bij de RvS. Hierin wordt gereageerd op de bezwaren van de appelanten tegen het plan. Als reactie daarop hebben de 25 appelanten een schriftelijk verweer voorbereid dat uiterlijk 21 april 2019 wordt toegestuurd aan de RvS.

Binnen zes weken na de zitting zal de beslissing van de RvS openbaar gemaakt worden. Partijen krijgen zo spoedig mogelijk daarna de uitspaak op papier toegestuurd.