Stand van zaken Rhijnhaeghe

In het vorige bericht op deze website werd de uitspraak van de Raad van State besproken over het beroep dat een 25-tal appellanten hadden aangespannen tegen het bestemmingsplan Rhijnhaeghe. Het belangrijkste was dat de uitspraak nog voorlopig was omdat de RvS de gemeente een opdracht heeft gegeven om het plan aan te passen

Deze aanpassing betreft een nadere motivering van de uitspraak van de gemeente dat de 54- Bam-medewerkers geen onaanvaardbare parkeeroverlast in de omgeving zouden veroorzaken. Deze medewerkers parkeerden het afgelopen jaar op het parkeerterrein van het kantoorpand. Maar omdat dit parkeerterrein niet meer beschikbaar is vanwege de toekomstige woningbouw, zullen deze medewerkers hun auto in het openbare gebied rondom Rhijnhaeghe gaan parkeren, zo is de redenering van de RvS.

Herstelplan De gemeente heeft daarvoor een zogenaamd Herstelplan Rhijnhaeghe opgesteld. Daarin tracht de gemeente aan te tonen dat er daardoor geen parkeerproblemen zijn ontstaan. Het Herstelplan bevat twee elementen, namelijk een parkeerdrukonderzoek, nadat de parkeerplaats van Rhijnhaeghe was afgesloten, en een brief van het bedrijf BAM. De vraag is of beide elementen voldoende overtuigend zijn. Want we zien nu dagelijks de parkeeroverlast in die buurt. Ondanks onze bezwaren tegen het Herstelplan die we naar voren hebben gebracht in het Open Huis op 13 februari, is de raad daarmee toch akkoord gegaan.

Vervolgens is het Herstelplan weer naar de RvS toegezonden ter behandeling. We moeten nu afwachten of de Raad van State met dit plan akkoord kan gaan. De uitspraak daarover zal over ca. 6 weken volgen.

Omgevingsvergunning Inmiddels is op 17 januari 2020 wel de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen verleend door de gemeente. Dat is een vreemde gang van zaken omdat toen immers het bestemmingsplan respectievelijk herstelplan nog niet definitief was goedgekeurd door zowel de gemeenteraad als door de Raad van State. De wijkvereniging heeft tegen deze vergunningsverlening een bezwaarschrift ingediend bij de Commissie voor de Bezwaarschriften. Deze onafhankelijke commissie geeft advies aan B&W over onze bezwaren tegen de omgevingsvergunning.

Een voor ons belangrijk onderdeel van de omgevingsvergunning is het Inrichtingsplan Parkeren. Hierop is aangegeven hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn volgens de parkeernormen in Bunnik en hoeveel parkeerplaatsen worden aangelegd. In beide berekeningen waren fouten gemaakt. Bovendien bleek daaruit dat er totaal 12 parkeerplaatsen niet op eigen terrein worden aangelegd, maar dat daarvoor gebruik wordt gemaakt van de parkeerstrook langs de Kennedylaan. Maar gezien de al grote parkeerdruk die daar op dit moment aanwezig is, zal dit tot een onaanvaardbare situatie leiden.

Kennelijk waren de bezwaren onweerlegbaar en heeft de projectontwikkelaar, na 4 jaar eindelijk contact met ons opgenomen om over een oplossing voor het parkeerprobleem te praten. Het resultaat van dit gesprek was dat de projectontwikkelaar haar fouten en die van de gemeente heeft erkend en heeft voorgesteld om 16 parkeerplaatsen meer op het eigen terrein aan te gaan leggen. Dit voorstel is in lijn met hetgeen wij in ons bezwaarschrift hebben voorgesteld.

De projectontwikkelaar zal dit voorstel bespreken met de gemeente. Als die akkoord gaat zal de omgevingsvergunning gewijzigd worden. Op basis daarvan zal de wijkvereniging bekijken in hoeverre dit overeenkomt met hetgeen is afgesproken met de projectontwikkelaar.