Tekeningen geven stedelijk beeld van plan Sustay voor Rhijnhaeghe

In ons vorige bericht hebben we beloofd met meer informatie te komen over het ontwerp bestemmingsplan en het plan Sustay, waarop het bestemmingsplan voor Rhijnhaeghe gebaseerd is. De wijkvereniging heeft, net als in 2016, weer schetsen laten maken van het plan Sustay en ter vergelijking ook van het plan van de wijkvereniging. Dit laatste plan houdt in dat op dezelfde plaats als het huidige kantoor een nieuw appartementengebouw wordt neergezet met maximaal 3 woonlagen (9 meter hoog). Het is belangrijk te melden dat  in het plan van de wijkvereniging 35% sociale huurwoningen, 35% vrije sector huurwoningen en 30% koopwoningen worden gebouwd. Bovendien is het plan financieel haalbaar. 

De  Schetsen geven duidelijk het verschil aan tussen beide plannen. Het plan Sustay heeft een sterk stedelijk karakter en verpest daarmee de ingang van de wijk. De appartementengebouwen zijn totaal 150 m. lang en hebben een hoogte van 14 tot 17 meter. Daarmee wordt dit het grootste en hoogste appartementencomplex van heel Bunnik! En dat op een zo markante, en voor het dorp en de wijk, zo belangrijke plek. Vooral het groen aan de buitenzijde van het huidige kantoor verdwijnt vrijwel geheel, terwijl dat in het plan van de wijkvereniging blijft behouden. Binnenkort zullen deze schetsen bij alle inwoners van de wijk worden bezorgd.

Tegelijk met deze schetsen ontvangt iedereen ook een Flyer waarin nogmaals de nadelen van het plan Sustay en de voordelen van het plan van de wijkvereniging zijn aangegeven. Tevens ontvangt iedereen een standaard Zienswijze. In deze zienswijze wordt aangegeven waarom u het niet eens bent met het ontwerp bestemmingsplan (= plan Sustay), en het plan van de wijkvereniging ondersteunt. Door deze zienswijze voor 13 december 2017 op te sturen naar de gemeente, beïnvloed u het standpunt van de gemeenteraad. Deze zal uiteindelijk moeten beslissen of het plan Sustay wel of niet wordt uitgevoerd. Naarmate er meer zienswijzen worden ingediend zal de raad meer rekening daarmee moeten houden. Zeker met de verkiezingen in het vooruitzicht zal men moeten luisteren naar de wensen van de burgers. In de flyer staan ook twee adressen waar u de zienswijze kan bezorgen. Wij zorgen dan dat het bij de gemeente komt.

Wij hopen dat u massaal de zienswijze ondertekent en opstuurt. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.