Tijdelijke parkeerplaats BAM op Rhijnhaeghe

Sinds 1 april heeft BAM 54 parkeerplaatsen gehuurd op het terrein van kantoor Rhijnhaeghe. De huur is voor onbepaalde tijd, maar zal uiteraard eindigen als de plannen voor de bouw van woningen op dit terrein doorgaan.

BAM heeft door concentratie van arbeidsplaatsen in Bunnik en de invoering van Het Nieuwe Werken een structureel tekort aan parkeerplaatsen. Ook rond hun eigen gebouwen worden extra parkeerplaatsen aangelegd. Ondanks deze extra plaatsen merken omwonenden de laatste tijd een extra parkeerdruk op de openbare parkeerplaatsen langs de Kennedylaan en de van Zijldreef.

In het contact dat de wijkvereniging hierover heeft gehad met BAM is gebleken dat men er alles aan doet om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft men gedaan door het personeel te wijzen op deze extra parkeerplaatsen en door hen op het hart te drukken om parkeren in de woonwijken te vermijden. De bewoners van de Maatschapslaan, de Kerseboomgaard en de van Zijldreef een brief ontvangen van BAM. Hierin wordt het bovenstaande uitgelegd.

Men zoekt inmiddels naar een duurzame oplossing voor het parkeerprobleem door in te zetten op een beperking van het autogebruik.