De wijkvereniging gaat in beroep tegen de Rijsbruggerweg

Op 12 maart hebben Provinciale Staten ingestemd met het Inpasingsplan Verbindingsweg Houten-A12 (Rijsbruggerweg). Daarna is het plan voor beoordeling naar enkele ministeries toegzonden. deze hebben inmiddels hiun goedkeuring aan het plan gegeven.

Vanaf 25 april tot 6 juni ligt het plan ter inzage. Binnen die termijn bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.

De stichting Bunnik Let op Uw Saeck (BLOUS) en de stichting Milieugroep Bunnik zullen gezamenlijk tegen het besluit van Provinciale Staten in beroep gaan. Men heeft aan belanghebbenden, bedrijven, organisaties en wijkverenigingen gevraagd mee te liften met dit beroep. Dit heeft het voordeel dat het beroep daarmee sterker wordt. Bovendien kunnen de kosten van het beroep dan over meerdere instanties worden verdeeld.

De wijkvereniging Krommerijn heeft besloten zich bij dit beroep aan te sluiten, en zal de voor ons relevante aspecten tegen dit plan inbrengen in het beroepsschrift. Dit zijn aspecten die al eerder in zienswijzen naar voren zijn gebracht. Wij verwijzen hiervoor naar eerdere berichten die hierover te vinden zijn op deze website.