Verslag van de behandeling van het beroep tegen de Rijsbruggerweg bij de RvS

Op 18 december 2012 is het beroep behandeld dat door BLOUS, in samenwerking met onder andere de wijkvereniging en enkele particulieren, was aangetekend tegen de aanleg van de Rijsbruggerweg.

Tijdens de zitting, die twee uur duurde, werden er door de drie staatsraden vragen gesteld aan zowel vertegenwoordigers van de provincie als van BLOUS c.s. Ook is door de advocaat, die BLOUS vertegenwoordigde,  een korte pleitnota 2012-12-17 -112915- Pleitnota voorgelezen waarin nog een keer kort de belangrijkste bezwaren tegen deze weg werden aangegeven en toegelicht.

De vragen betroffen vooral de procedurele aspecten van het plan en niet zozeer de inhoud ervan. De RvS gaat er van uit dat de keuze die door het bestuur en haar gekozen vertegenwoordigers (less: de gedeputeerde en provinciale staten) is gemaakt, een verantwoordelijkheid van de provincie is. Ook als die keuze onjuist is of op basis van onjuiste gegevens is gemaakt, dan nog doet de RvS daarover geen uitspraak. Men gaat niet op de stoel van de bestuurder zitten.

UIt het feit dat de provincie, naast een advocaat, werd vertegenwoordigd door totaal acht ambtenaren, blijkt dat men er zeer veel belang aan hecht dat deze weg wordt aangelegd.

De RvS doet  circa 6 weken na de zitting uitspraak.