Werkgroep Lucht en Geluid

In ons blad de Bezem van september 2018 hebben wij de oprichting van de werkgroep “Lucht en Geluid” gemeld. Deze werkgroep is inmiddels voortvarend aan de slag gegaan en is versterkt met zeer deskundige en enthousiaste IT- en data-specialisten uit onze wijk. Geweldig dat er in onze wijk zoveel expertise beschikbaar is.

Inmiddels heeft u in ’t Groentje kunnen lezen dat wij een van SMAL (Samen Meten Aan Luchtkwaliteit) Zeist geleende meetsonde voor fijnstof hebben geïnstalleerd en in gebruik genomen. Een lid van de werkgroep heeft zelf een gateway in elkaar gezet en verbonden met het Internet-of Things. De eerste pakketjes data van SMAL Bunnik worden in samenwerking met SMAL Zeist geanalyseerd.

Intussen is door de provincie Utrecht een beleidsplan “Samenwerking gezonde lucht” opgesteld dat zal worden uitgerold naar Utrechtse gemeenten. Het RIVM heeft een initiatief ontwikkeld “Samen met aan luchtkwaliteit”, waarbij burgers gestimuleerd en geholpen worden om zelf metingen te doen aan luchtkwaliteit.

Omdat het bouwen van meetsondes en gateways en de data-analyse geld kosten zijn wij in gesprek gegaan met de gemeente Bunnik. Helaas heeft deze ons verzoek om financiële ondersteuning afgewezen. Daarmee wordt het voor ons ook moeilijker om subsidie te krijgen van de provincie. Maar we gaan door met het plaatsen van meerdere meetsondes en gateway, en het proberen financiering van elders te krijgen.

in de volgende Bezem hopen wij u de eerste resultaten van de fijnstofmetingen te kunnen melden. Voor meer informatie of aanmeldingen voor technische of financiële ondersteuning kunt u contact leggen via ons nieuwe emailadres: smal.bunnik@gmail.com.