Het uitvoeren van warmtescans met infrarood camera

Eén van de sprekers op de ledenvergadering was Rik Coumans van de werkgroep Warmtescan. Hij hield zijn lezing onder het motto “Het onzichtbare zichtbaar maken.”

De werkgroep is met zijn energieambassadeurs actief sinds december 2017. Tot nu toe zijn er 70 scans gedaan. Bijna de helft van de aanmeldingen is afgelopen winter gedaan. Helaas is door de warme winter een wachtlijst ontstaan.

 Rik vertelde hoe het in zijn werk gaat als iemand van de werkgroep bij een lid een warmtescan gaat maken. Eerst wordt er met de scanner een warmtebeeld gemaakt. Daarna volgt een gesprek waarin de leden zich meer bewust worden waar de zwakke schakels in hun huis zitten. Ze krijgen dan zo nodig al advies over een mogelijk vervolg. Aan het eind volgt een rapport met foto’s van de warmtescans van het huis en advies.

De wijkgenoten reageren positief na een warmtescan en bevelen het anderen aan om het ook te laten doen.  De volgende winter wil de werkgroep proberen de wachtlijst weg te werken. Dit heeft vooral kans van slagen als zich extra energieambassadeurs opgeven. Heb je interesse om dit een tijdje te doen geef je dan op bij Frank Kaiser, via e-mail fkaiser@kpnmail.nl. Dan volgt een korte instructie en dan kun je deze winter ook aan de slag!