Algemene ledenvergadering op 11 oktober 2021

Eindelijk zijn we van vele beperkende maatregelen in verband met de corona pandemie verlost. Wel moeten we de 1,5 m. regel nog blijven gebruiken. Ondanks dat heeft het bestuur besloten om dit najaar toch een ledenvergadering te houden, en wel op maandagavond 11 oktober 2021 om 20.00 uur, wederom in Hotel Postillion. Alle leden en geïnteresseerden, zijn daarbij van harte uitgenodigd. We zullen zorgen voor een grote zaal waardoor we, ondanks de 1,5 m. regel, toch velen van jullie kunnen ontvangen. We hopen op een grote opkomst.

De agenda voor deze ledenvergadering wordt in het septembernummer van de Bezem opgenomen. De jaarstukken zijn al in het aprilnummer van dit jaar te lezen.