Hier vindt u informatie over contacten met de gemeente Bunnik

Gesprek met wethouder Dekker

Op 8 oktober hebben twee bestuursleden van de wijkvereniging een gesprek gehad met de nieuwe wethouder Dekker. Ook twee ambtenaren waren daarbij aanwezig. Hieronder volgt het volledige verslag van dit goede en hoopvolle gesprek. Verslag: Gesprek met wethouder Dekker...

Lees meer

Duurzaam Bunnik

De Gemeente Bunnik wil een actieve rol spelen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Na een open brainstorm en discussies met een klankbordgroep zijn concrete duurzaamheids doelstellingen geformuleerd. Hierin worden een reeks maatregelen opgesomd die moeten leiden...

Lees meer

Bunnik wil meer afval scheiden

Onlangs was de wijkvereniging aanwezig op een gespreksavond van de gemeente Bunnik over het afvalbeleid. Belangrijke vraag tijdens die avond was: is het gewenst dat meer restafval wordt gescheiden en zo ja op welke manier zou dat dan moeten/kunnen? Ondanks een gering...

Lees meer

Gespreksavond “Bomen over bomen”

Op 26 mei vond een gespreksavond plaats in het gemeentehuis over het beheer en onderhoud van de bomen in Bunnik. Gezien de grote belangstelling, ca. 50 bewoners waren aanwezig, zijn bomen in de openbare van groot belang voor de inwoners van Bunnik. Het doel van de...

Lees meer