Mobiliteitsvisie Traverse gereed, maar niet af

In eerdere berichten hebben we u ook de hoogte gehouden over het opstellen van de Mobiliteitsvisie voor de Traverse. De gemeente heeft hiervoor bureau Goudappel ingehuurd. De wijkverenigingen zijn daarbij betrokken geweest als lid van de klankbordgroep die dit...

Lees meer