Gesprek met wethouder Dekker

Op 8 oktober hebben twee bestuursleden van de wijkvereniging een gesprek gehad met de nieuwe wethouder Dekker. Ook twee ambtenaren waren daarbij aanwezig. Hieronder volgt het volledige verslag van dit goede en hoopvolle gesprek. Verslag: Gesprek met wethouder Dekker...

Lees meer

Duurzaam Bunnik

De Gemeente Bunnik wil een actieve rol spelen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Na een open brainstorm en discussies met een klankbordgroep zijn concrete duurzaamheids doelstellingen geformuleerd. Hierin worden een reeks maatregelen opgesomd die moeten leiden...

Lees meer

De brug van boer Kees

Onlangs verscheen in het nieuws het plan van de gemeente Utrecht en de heer van Dijk (boer Kees) om een brug aan te leggen over de Kromme Rijn ten behoeve van zijn koeien, tractoren en machines. Dat was voor veel mensen even schrikken. Waar kwam dat plan plotseling...

Lees meer