Doelstellingen

In de statuten van de vereniging staan de volgende doelstellingen geformuleerd:

  1. De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de wijk, inzonderheid van de bewoners die lid zijn van de vereniging.
  2. De versteviging van de band casu quo van het saamhorigheidsgevoel tussen de bewoners.
  3. In het algemeen: de handhaving, waar mogelijk verbetering van het woon- en leefklimaat van het werkgebied.

De volledige tekst van de statuten vindt u door te klikken op Statuten Wijkvereniging