Welkom

Welkom op de geheel vernieuwde website van onze wijkvereniging! U ziet het direct aan de lay-out. We hebben daarvoor dankbaar gebruik gemaakt van de mooie luchtfoto’s die we hebben laten maken. Ook de overzichtelijkheid en leesbaarheid is verbeterd en er kan gerichter gezocht worden naar informatie over een bepaald onderwerp of project.

Het werkterrein van de vereniging omvat het gebied dat in de gemeente Bunnik bekend staat als het plan ‘Kromme Rijn’. Dit is het gebied vanaf de westkant van de Camminghalaan en ten noorden van de Provincialeweg. Alle bewoners van huizen in dit gebied kunnen dus lid worden. Het aantal leden bedraagt circa 600.

Wij zorgen voor een mooie en gezonde wijk en houden onze leden via verschillende kanalen op de hoogte van onze activiteiten en van wat in de wijk gebeurt.

Naast deze website, informeren wij onze leden ook via ons wijkblad “De Bezem”. Deze verschijnt driemaal per jaar. Tussentijd geven we regelmatig nog een nieuwsbrief uit met actueel nieuws en berichten. Ook verschijnt interessant nieuws op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/WijkverenigingKrommeRijn en op twitter, https://www.twitter.com/wijkkrommerijn. 

Wilt u lid worden? Neem dan contact met ons op.

Leeswijzer

In de horizontale balk boven de foto vindt u meer informatie over de vereniging en haar activiteiten; in de verticale groene balk vindt u een menu waarmee u snel en gericht berichten kunt zoeken per categorie. Dit zijn onderwerpen of projecten waarmee de wijkvereniging zich bezighoudt.