Bestuur

Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur en gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). De leden worden telkens voor 3 jaar benoemd.

Het bestuur van de wijkvereniging is als volgt samengesteld
Voorzitter
P. Koning
Email: p.ckoning@freeler.nl
Tel. O30-6563292 
Secretaris

vacature

Penningmeester
T. Dekker
Email: dekkertomc@me.com
Tel. 030-6567478
Technische zaken
B. Jansen
Email: bob.jansen01@kpnplanet.nl
Tel. 030-6564051
Redactie de Bezem
W. van der Tol
Email: wvdt@ziggo.nl
Tel. 030-6564153