Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor alle bewoners van het gebied ten westen van de Camminghalaan en ten noorden van de Provinciale weg.

De contributie bedraagt € 7,50 per jaar.

U kunt lid worden door het invullen en toesturen van het contactformulier.