Leveranciers

In 2024 zullen voor het laatst de prijzen van onze leveranciers op onze website worden gemeld. het aanbod van dienstverleners verandert snel waardoor et niet altijd vanzelfsprekend is dat onze vaste leverancier ook de beste aanbieding voor u eet. daarnaast is het gebruik van internet zo geaccepteeerd dat de meeste mensen zelf een beeld kunnen vormen welk aanbod het best bij hen past.

U kunt natuurlijk altijd bij de tecnisce commissie infromeren of ervaringen met alternatieve levenranciers bekend zijn. U kunt de technische commissie bereiken via email:technische.commissie.wkr@gmail.com.

Hieronder staan de bedrijven, hun werkzaamheden en hun prijzen genoemd waarover met de wijkvereniging afspraken zijn gemaakt.

Mocht u klachten hebben over de uitgevoerde werkzaamheden van onze leveranciers dan zullen wij het op prijs stellen indien u hiervoor contact opneemt met het bestuurslid voor technische zaken, de heer E Groot, email:technische.commissie.wkr@gmail.com.

Voor individuele vragen over uit te voeren werkzaamheden, alsmede de afrekening ervan, dient u zich rechtstreeks te richten tot de betrokken firma, c.q. uitvoerder.

 

Schoorsteenvegen en dakgoten schoonmaken

De firma  ALTOR (dhr. J. Victoor), Provincialeweg 34  3998 JG Schalkwijk,
tel. 656 42 73.

  • Het vegen van de schoorsteen, éénmaal per jaar/per kanaal:   €  60,00 incl. BTW.
  • Het schoonmaken van de dakgoten (alleen in combinatie met
    het vegen van de schoorsteen) per strekkende meter:                €    8,00 incl. BTW.

Er zal steeds een abonnement c.q. betaalbewijs worden afgegeven, hetgeen tevens uw veegbewijs is voor de brandverzekering.

CV-ketels

 

De firma Installatiebedrijf Heuvelland, Steenoven 5A, 3911 TX Rhenen, Tel. 0343-421066. Email: heuvelland@cv-ketel.info, Website: www.cv-ketel.info

Installatiebedrijf Heuvelland werkt onder het label van OK CV (zie www.ok-cv.nl). De Energie Service Specialisten van OK CV geven adviezen om veiliger en zuiniger te stoken. Zo doen zij bij het jaarlijkse onderhoud van de CV-ketel een rookgasanalyse en verstrekken een beoordelingsrapport. 

Voor lopende contracten welke automatisch verlengd worden of voor nieuwe contracten welke in 2024 ingaan: € 134,00 incl. BTW per jaar (12 maanden)*. Dit is het service- en onderhoudsabonnement inclusief de verplichte rookgasmeting.

Met ingang van 01-04-2023 brengen zij kosten in rekening vanwege verplichte registratie van werkzaameden ten beoeve van de wettelijke CO-certificering. Deze afmeldkosten bedragen bij storingen, onderoud en andere werkzaameden aan de CV-ketel € 15,00 per keer (incl. BTW). 

De jaarlijkse onderhoudsbeurt geschiedt steeds binnen de contractperiode, meestal aan het einde daarvan en zoveel mogelijk om de 12 maanden. Verder omvat het contract het opheffen van storingen. Belt u voor 10.00 uur, dan wordt u dezelfde dag geholpen. Voorrijkosten en arbeidsloon zijn inbegrepen. De bij onderhoud en storingen gebruikte materialen en onderdelen worden in rekening gebracht. Het abonnement geldt uitsluitend voor de CV-ketel, niet voor de verdere verwarmingsinstallatie.

 

 Bij aanvraag van nieuwe abonnementen wordt altijd eerst een “nulmeting” gedaan. Bij deze toestelinspectie wordt de staat van de CV-ketel vastgesteld en worden, indien nodig, reparaties uitgevoerd. De kosten hiervan zijn een starttarief incl. 1e half uur. De eventuele verdere arbeidstijd tegen geldend uurtarief en kosten van de gebruikte materialen.

Het abonnement geldt uitsluitend voor de CV-ketel, niet voor de verdere verwarmingsinstallatie.

*Voor nieuwe CV-ketels binnen de garantietermijn geldt een ander tarief.