Hier vind u informatie over de Algemene Ledenvergaderingen van de afgelopen jaren

Algemene ledenvergadering goed bezocht

Op 11 mei jl. hield onze wijkvereniging haar 42e ledenvergadering in het Postillion Hotel. De opkomst was goed te noemen. Ook waren er een aantal nieuwe leden aanwezig wat betekent dat onze activiteiten ook al belangstelling opwekken van degene die hier pas zijn komen...

Lees meer