Optreden van Vincent Bijlo tijdens jubileumviering

Op 9 mei  jl. hield de wijkvereniging haar jaarlijks algemene ledenvergadering in Hotel Postillion. Tijdens die vergadering werd het 50-jarig bestaan gevierd met een uitbundig optreden van Vincent Bijlo. Hij had zich goed ingelezen in de geschiedenis van de vereniging en kon daardoor op zijn geheel eigen wijze een humoristische samenvatting geven van alle activiteiten in de afgelopen 50 jaar. Zo besprak hij onder andere de klachten die er in de begin periode waren over het op klompen de trap oplopen, over het snippergroen, de geluidoverlast door de A12, de, nog steeds heel stille nieuwe weg naar Houten, de dreiging van een weg door Rhijnauwen, isolatie van huizen en woningbouw, Hij wees ook duidelijk op het vitale belang van de wijkvereniging voor haar leden.

De aanwezige leden vermaakten zich uitstekend en waardeerden het optreden met een lang applaus. Het was een geslaagde viering van het jubileum van de vereniging, dat werd afgesloten met een hapje en een drankje na afloop.

.