Privacy statement

Toelichting

Onlangs is Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht geworden. Deze verordening heeft als doel de bescherming van de privacy. De impact ervan voor de wijkvereniging is beperkt van aard.

Hieronder treft u een statement aan over de wijze waarop de wijkvereniging omgaat met de gegevens van de leden, waar zij over beschikt.

Persoonsgegevens van leden waarover wij beschikken

De wijkvereniging Kromme Rijn beschikt over de volgende gegevens van haar leden:

Gegevens Beschikbaarheid
Voorletters Van alle leden
Achternaam Van alle leden
Adres en postcode Van alle leden
E-mailadres Van een beperkt aantal leden
Telefoonnummer Van een beperkt aantal leden

Het gebruik van deze gegevens

Het bestuur van de wijkvereniging gebruikt deze gegevens voor de volgende ledenactiviteiten:

  • Voor het bezorgen van de Bezem
  • Voor het bezorgen van de contributiebrief aan het begin van het jaar.
  • Voor het toesturen van een Nieuwsbrief, voor zover wij over een emailadres van de leden beschikken.
  • Voor rechtstreekse communicatie tussen het bestuur en de leden

Indien leden zich afmelden voor het lidmaatschap worden de gegevens uit het bestand verwijderd, en kunnen ook niet meer worden gebruikt door het bestuur.

Het bestuur stelt deze gegevens niet ter beschikking aan derden, behalve indien leden daar uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven.

Beveiliging van de gegevens

De gegevens van de leden zijn beveiligd via een inlogcode die alleen bij onze ledenadministrateur bekend is.

Toestemming

Het bestuur van de wijkvereniging gaat er van uit dat wij op deze wijze zorgvuldig omgaan met uw privacygegevens.

In het geval u het hiermee, geheel of gedeeltelijk, niet eens bent, vragen wij u dit aan ons via de email te melden aan ledenadministratie@krommerijnwijk.nl