Wijkverenigingen zijn kritisch over Mobiliteitsvisie Traverse

Op 22 juni heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie voor de Traverse (Provinciale weg) aangenomen. Maar ook is een groot aantal kritische vragen gesteld over zowel de inhoud van de visie als het proces van totstandkoming daarvan. Ook de klankbordgroep (KBG)[1] waarin de wijkverenigingen vertegenwoordigd waren en die bij de totstandkoming van de visie betrokken was, is daarover niet tevreden.

Het doel van de visie is om een toetsingskader op te stellen voor de herinrichting van de gehele Traverse. Dit naar aanleiding van een voorstel van de provincie uit 2021 om langs de Traverse een snelfietsroute (later om politieke redenen omgetoverd in doorfietsroute) aan te leggen. De wijkverenigingen voorzagen dat door de aanleg van de doorfietsroute (DFR) de bestaande onveiligheid nog meer zou toenemen. De gemeenteraad heeft daarop besloten om eerst een visie te ontwikkelen voor de hele Traverse. Op basis van die visie zzou worden bekeken of en zo ja hoe een doorfietsroute daarin zou passen.

In de visie worden de uitgangspunten, randvoorwaarden en doelstellingen genoemd voor de toekomstige inrichting van de Traverse door Bunnik. Ook is er een verbeelding(schets) gemaakt van hoe de Traverse er dan uit gaat zien. In figuur 1 is een verbeelding gegeven van het dwarsprofiel tussen de Van Zijldreef en de Julianalaan.

page40image62558480