Gemeente Bunnik start in 2024 met wijkgerichte aanpak woningisolatie.

De Krommerijnwijk loopt in het programma van de gemeente Bunnik voorop om de huizen klaar te maken voor de warmtetransitie.

De gemeente Bunnik wil in 2040 netto geen CO2 uitstoot meer hebben. Dit is 10 jaar eerder dan het landelijke beleid. Dit betekent in de praktijk dat alle huizen van de Kromme Rijnwijk in 2040 van het gas af moeten zijn en met elektriciteit moeten worden verwarmd. Hiervoor is 3 maal zoveel elektriciteit nodig dan nu, die dan ook nog lokaal moet worden opgewekt.
Dit is een zeer ambitieus programma. Het elektriciteitsnet kan een dergelijke transportbehoefte niet aan en zal moeten worden aangepast. Ook kan niet iedere vorm van CO2 uitstoot worden voorkomen (b.v. de uitstoot van agrarische bedrijven) en die zal moeten worden gecompenseerd.

In 2030 moet duidelijk zijn hoe alle huizen van Bunnik van het gas af kunnen. Wat je niet aan energie verbruikt hoef je ook niet op te wekken en te transporteren. Het is dus belangrijk eerst zo veel mogelijk energie te besparen door het isoleren van onze huizen. Op 22 juni 2023 heeft de Raad het programma Bunnik Klimaatneutraal 2040 vastgesteld en de Kromme Rijnwijk uitgekozen om voorop te lopen met deze wijkgerichte aanpak. Deze aanpak richt zich primair op het verbeteren van de isolatie van onze huizen.
Hoe zit die wijkgerichte aanpak nu in elkaar.

Eerst worden vrijwilligers gezocht (z.g. buurtcoördinatoren) die een groepje bewoners van gelijksoortige huizen verzamelen die stappen willen zetten in het isoleren van hun huis. Deze coördinatoren krijgen een korte opleiding over deze aanpak en hoe je je buurtbewoners hierbij kunt betrekken.
Daarna wordt samen met de ECB (Energie Coöperatie Bunnik) en van Grijs naar Groen (een onafhankelijke instantie die de bewoners van Bunnik adviseert over energiebesparing) een analyse gemaakt van de warmtelekken en de mogelijke acties om te isoleren. Hiervoor worden huizen uitgekozen die zoveel mogelijk origineel zijn (dus nog weinig structurele isolatiemaatregelen hebben uitgevoerd). Deze analyse wordt gepresenteerd in een isolatie menukaart (een soort basis isolatieplan) per type huis. Tevens worden richtprijzen per maatregel en mogelijke leveranciers aangegeven. Dit wordt gecommuniceerd aan iedereen in de buurt met een gelijk type huis. Bewoners kunnen hierna kiezen welke isolatieactie(s) zij zouden willen uitvoeren.
Sommige acties moeten per huis nader worden uitgewerkt. Voor het vervangen van b.v. kozijnen spelen individuele wensen een belangrijke rol. Hiervoor zullen de mensen zelf een offerte moeten aanvragen. Maar als een grote groep bewoners aangeeft b.v. hun vloer te willen isoleren, of hun gevelbeplating te willen vervangen wordt onderzocht of een collectieve actie mogelijk is. In alle gevallen geven de bewoners zelf opdracht aan het bedrijf om een isolatieactie uit te voeren.

De wijkvereniging ondersteunt deze aanpak waar mogelijk. Wij zijn in overleg met de ECB en de gemeente over de aanpak, helpen met het zoeken van coördinatoren en ondersteunen waar mogelijk met communicatie. Ook onderzoeken we of we een webapplicatie kunnen opzetten die, per type huis, het basis isolatieplan, acties, mogelijke leveranciers en de ervaringen inzichtelijk te maken. Bij de Rietdekkershoek is al een groepje huizen bezig met deze aanpak en begint de menukaart al vorm te krijgen. We houden de vinger aan de pols door deze aanpak nauwlettend te volgen en waar mogelijk bij te sturen.

Landelijk is besloten dat vanaf 2026 huiseigenaren verplicht worden om bij vervanging van hun cv-installatie een hybride warmtepomp te laten installeren of een duurzaam alternatief, zoals een volledig elektrische warmtepomp. Hoe deze wetgeving voor de typen huizen van de Kromme Rijnwijk geïmplementeerd gaat worden is ons nog niet duidelijk. B.v. de plaatsing van de buitenunit van de warmtepomp kan i.v.m. de geluidseisen bij onze huizen wel eens problematisch zijn. Ook zijn warmtepompinstallaties nogal groot en kunnen niet altijd gemakkelijk geplaatst worden.
Als uw cv ketel tegen het einde van zijn levensduur loopt en u de stap naar een hybride ketel of een volledig elektrische warmtepomp nog niet wilt maken kunt u overwegen nog  voor 2026 een nieuwe conventionele gasketel aan te schaffen. Of dit verstandig is moet u zelf afwegen.

Als u zich wilt opgeven als buurtcoördinator kunt u een email sturen aan Erik Alsema van de ECB (erik.alsema@energiebunnik.nl ). Als u meer informatie wil over deze aanpak kunt u contact opnemen met Erik Groot (technische.commissie.wkr@gmail.com).