De brug van boer Kees

Onlangs verscheen in het nieuws het plan van de gemeente Utrecht en de heer van Dijk (boer Kees) om een brug aan te leggen over de Kromme Rijn ten behoeve van zijn koeien, tractoren en machines. Dat was voor veel mensen even schrikken. Waar kwam dat plan plotseling...

Lees meer

Utrecht Marathon door Bunnik

Op 22 maart aanstaande komt voor de eerste maal een echte marathon door onze wijk. Dan wordt de Utrecht Science Park Marathon 2015 gelopen. Voorgaande jaren werd steeds een lus gelopen door de wijk Leidse Rijn, maar dit jaar heeft men, ook door de gewijzigde naam,...

Lees meer

Zienswijze over koeienbrug

Zoals wij al in het bericht van 23 december 2014 aankondigde, hebben wij over de koeienbrug een zienswijze ingediend bij de gemeente Utrecht. In dit bericht treft u de integrale tekst aan van deze zienswijze. Deze komt in grote lijnen overeen met het bericht van 23...

Lees meer

Oproep tot het toesturen van e-mailadres

Tijdens de algemene ledenvergadering van dit jaar heeft het bestuur aangegeven dat zij wil onderzoeken in hoeverre de communicatie met de leden kan worden verbeterd. Via de Bezem worden leden drie keer per jaar geïnformeerd over zaken die van belang zijn voor de...

Lees meer

Alternatief voor Koeienbrug gepresenteerd

Onlangs heeft B&W van de gemeente Utrecht het alternatief gepresenteerd voor een koeienbrug over de Kromme Rijn voor boer van Dijk. Begin dit jaar ontstond veel ophef over het plan voor de bouw van deze koeienbrug. Zowel vanuit Bunnik als vanuit de gemeenteraad...

Lees meer