Website volledig vernieuwd

Al in 2003 is de eerste versie van onze website gelanceerd en in 2012 vindt een grondige aanpassing daarvan plaats als gevolg van de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Mede ook daardoor vonden wij het belangrijk dat er nu weer een aanpassing moest...

Lees meer

De brug van boer Kees

Onlangs verscheen in het nieuws het plan van de gemeente Utrecht en de heer van Dijk (boer Kees) om een brug aan te leggen over de Kromme Rijn ten behoeve van zijn koeien, tractoren en machines. Dat was voor veel mensen even schrikken. Waar kwam dat plan plotseling...

Lees meer

Utrecht Marathon door Bunnik

Op 22 maart aanstaande komt voor de eerste maal een echte marathon door onze wijk. Dan wordt de Utrecht Science Park Marathon 2015 gelopen. Voorgaande jaren werd steeds een lus gelopen door de wijk Leidse Rijn, maar dit jaar heeft men, ook door de gewijzigde naam,...

Lees meer

Zienswijze over koeienbrug

Zoals wij al in het bericht van 23 december 2014 aankondigde, hebben wij over de koeienbrug een zienswijze ingediend bij de gemeente Utrecht. In dit bericht treft u de integrale tekst aan van deze zienswijze. Deze komt in grote lijnen overeen met het bericht van 23...

Lees meer