Website volledig vernieuwd

Al in 2003 is de eerste versie van onze website gelanceerd en in 2012 vindt een grondige aanpassing daarvan plaats als gevolg van de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Mede ook daardoor vonden wij het belangrijk dat er nu weer een aanpassing moest plaatsvinden. Vooral de opmaak en de lay-out zijn grondig veranderd. Het lettertype en de kleurstelling zijn veranderd en op de homepage ziet u wisselende luchtfoto’s die we vorig jaar van onze wijk hebben laten maken.

In groen kolom vindt u weer de 5 meest recente nieuwsberichten, maar de gebruiker kan nu ook zoeken naar eerdere berichten per onderwerp. Dat kan door in de groene kolom, die op iedere pagina terugkomt, onder “Snel naar” een onderwerp aan te klikken.In de horizontale balk bovenin vindt u de pagina’s met alle algemene informatie over de wijkvereniging.

Op de pagina “Wijkblad De Bezem” kunt u nu alle Bezems van de laatste 5 jaar inzien. Nieuw is de pagina “Leveranciers”. Hier vindt u de verschillende bedrijven waarmee wij afspraken hebben, omdat we merkten dat gebruikers dat soms niet makkelijk konden vinden op de oude website. Op de pagina “Nieuws” kunt u van ieder onderwerp de 5 meest recente berichten lezen.

Wij hopen met deze vernieuwing dat er nog meer gebruik zal worden gemaakt van de informatie die hierop verschijnt. We proberen vooral met de nieuwsberichten zo actueel mogelijk te blijven, zodat onze leden, maar ook anderen, kennis kunnen nemen over alles wat erin en om onze wijk gebeurt en waar uw wijkvereniging zich mee bezighoudt.

U kunt onze website vinden op: https://www.krommerijnwijk.nl/