Het beeld Spelende Kinderen wordt geschonken aan de gemeente Bunnik

Ter gelegenheid van de start van de Vuelta is onlangs het beeld de Tourrenners geplaatst op het Ledig Erf in Utrecht. Het was een van de laatste wensen was de overleden kunstenaar Jits Bakker, dat dit beeld op een mooie plek in Utrecht zou komen te staan. Tot nu toe was het in het bezit van de stichting Jits Bakker Collectie. Zij hebben gemeend om ter gelegenheid van de start van de Vuelta het beeld aan Utrecht te schenken.

In een vorig artikel in de Bezem kon u lezen dat er een discussie gaande was tussen de eigenaresse van het beeld en de gemeente Bunnik over de voorwaarden waaronder het beeld ergens in de gemeente kan worden herplaatst. Over de voorwaarden kon men lange tijd geen overeenstemming bereiken. De enige voorwaarde die acceptabel was voor de gemeente en de wijkvereniging was dat de eigenaresse het beeld zou schenken aan de gemeente.

Recent heeft zij daarin toegestemd. Uiteraard zijn wij daar zeer erkentelijk voor, want dit betekent dat het beeld ergens in onze wijk kan worden herplaatst. De kosten voor die herplaatsing zal mede door een bijdrage van de wijkvereniging worden opgebracht. De gemeente is bereid om het onderhoud voor haar rekening te nemen.

De beelden, het gaat ook om het Ei van de heer van Berkel, zijn nu nog opgeslagen op de gemeentewerf.