Oproep tot het toesturen van e-mailadres

Tijdens de algemene ledenvergadering van dit jaar heeft het bestuur aangegeven dat zij wil onderzoeken in hoeverre de communicatie met de leden kan worden verbeterd. Via de Bezem worden leden drie keer per jaar geïnformeerd over zaken die van belang zijn voor de...

Lees meer

Alternatief voor Koeienbrug gepresenteerd

Onlangs heeft B&W van de gemeente Utrecht het alternatief gepresenteerd voor een koeienbrug over de Kromme Rijn voor boer van Dijk. Begin dit jaar ontstond veel ophef over het plan voor de bouw van deze koeienbrug. Zowel vanuit Bunnik als vanuit de gemeenteraad...

Lees meer

Nieuwe website wijkvereniging

Welkom op de nieuwe website van onze wijkvereniging! De wijkvereniging houdt zich bezig met allerlei projecten die het welzijn en welbevinden van de inwoners in onze wijk aangaan. Wij doen dat vanuit de veronderstelling dat de leden van onze vereniging hiermee zullen...

Lees meer