Toch geen verkoop van grasvelden als bouwkavels in de wijk

In de Bezem van september 2014 stond een artikel over de voorgenomen verkoop van snippergroen en van een viertal gazons als bouwkavel.

Dit laatste berust op een misverstand zo bleek tijdens het gesprek dat het bestuur onlangs heeft gehad met de verantwoordelijke wethouder de heer Zakee. De betreffende grasvelden zijn te groot om als snippergroen te verkopen. Bovendien liggen deze vaak niet tegen een woningperceel aan zodat verkoop als snippergroen niet mogelijk is. Op de website van de gemeente zijn deze grasvelden daarom ten onrechte aangewezen als bouwkavel. Hier is sprake geweest van miscommunicatie. De wethouder is niet van plan om deze grasvelden als bouwkavel te verkopen. Bovendien zou daarvoor ook het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd.

De omwonenden van enkele grasvelden hadden al verontrust gereageerd op de berichten op de website van de gemeente hierover. Deze grasvelden vervullen vaak een belangrijke rol in een aangenaam leefklimaat van de buurt. Bovendien vormen zij een essentieel onderdeel van de groenstructuur van de wijk. Deze aspecten worden door de wethouder volledig erkend. Dat is ook de reden waarom hij dit standpunt de komende tijd officieel naar buiten zal brengen zo is toegezegd.

Inmiddels zijn de betreffende buurtbewoners ook van dit standpunt op de hoogte gebracht.